Nem bogføring, nemt regnskab og mere overskud til det du er god til.

Fra bilag til selvangivelse for private og personligt ejede virksomheder. 

• Bogføringsassistance.

• Regnskabsmæssig assistance.

• Moms og lønsumsafgifter.

• Lønninger.

• Selvangivelser for mindre selvstændige.

• Undervisning og coaching af nystartede samt eksisterende virksomheder.

• Ejendomsadministration.

• Medansvarlig i forbindelse med stor international konference for psykologer i København 

efteråret 2012, administration samt økonomiansvarlig.

• Diverse administrative opgaver.